8 oktober 1982 De Balietoren uit het slijk gehaald.

balietoren tekening

Tekening van de Balietoren

De Balietoren werd gemetseld in 1424. Deze ronde holle toren had een diameter van 8,40 meter. De muren waren 1,30 meter dik en opgebouwd uit baksteen. De Balie was niet alleen bereikbaar langs de stadswal zelf, maar ook via een houten brug over de Kleine Nete zoals te zien op de oude tekening hiernaast.
Plan Hydrautopographique 1850

"Plan Hydrautopographique" uit 1850 waarop de loop van de oude Kleine Nete, en de ligging van de Balietoren aan de samenvloeiing duidelijk te situeren is.

        Hij beheerste de samenvloeiing van de Kleine Nete met oude Grote Nete langs de zuidzijde van de stad en was langs drie zijden door water omringd tot de Nete in 1912 een andere bedding kreeg. Toen werd de aansluiting van de Kleine Nete op de omleidingsvaart verplaatst ten noorden van de toren. De resten ervan verdwenen hierdoor in een afwateringscollector achter het stadspark.  
balietoren blootgelegd

Foto van de Balietoren toen die in 1982 blootgelegd was.

Wanneer de toren uit het stadsbeeld verdween, valt niet te achterhalen. In 1853 moet hij er nog gestaan hebben.Pas in de herfst van 1982, bij werken ter verhoging van de Netedijken, werden overblijfselen van de toren aangetroffen. (zie tekst brief onderaan) Tijdens deze opgraving werd ook een kruikje in steengoed gevonden.             Aan het Koninklijk Instituut v/h Kunstpatrimonium Nationale Dienst voor Opgravingen, 14 maart 1983. Betreft: De Balie, een oude stadstoren. Mijne Heren, Op 8 oktober 1982 werd door de Dienst van de Zeeschelde, bij het heropzetten, versterken en herinrichten van de Netedijken , de fundatie van een oude stadstoren blootgelegd. Deze toren zou dateren van 1424 en in het Begin van de 19de eeuw uit het stadsbeeld verdwenen zijn. De restanten van de toren tonen een fundering met een doorsnede van 7 meter en tevens sporen van een achterbouw. Deze restanten komen enkel bij laagwater aan de oppervlakte. Acht uwe dienst het nuttig hiervan opmetingen te doen en de vindplaats op kaart te brengen? In bijlage laten wij U enkele gegevens over de Balie geworden. Met voorname hoogachting. De Secretaris, R. Engels De Burgemeester, Herman Vanderpoorten
This entry was posted in Opgravingen and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.